Skip to content

Escultor

Per a Ricard Casabayó (Barcelona, 1968) l’art és petjada, és energia condensada en alguna cosa nímia, com una pedra. El seu univers petri recorda al flux energètic que cultures lítiques ancestrals que invocaven amb les seves grans construccions tipus dolmen, però Ricard proposa el que podríem anomenar minilític enfront del megàlit; enfront del monument reivindica al còdol.

I en aquestes pedres hi caben infinitat de sensacions, potencialitats, promeses… L’art és aquesta petjada que l’intangible deixa en el físic, rutes de seda cavades en la roca com a metàfores de viatges sensorials i imprevisibles rastres d’un mar en zel, carícies calcàries regals d’una Edat de Pedra que congelen l’instant d’expectativa, la il·lusió del gest, la màgia de l’ofrena encara no desvetllada.

Objectes quotidians transformats en alguna cosa així com exvots privats per efecte de la confrontació matèrica i textural, per l’anivellació tèrmica i simbòlica entre els elements, transvasament sensitiu de l’escultor.

La seva trajectòria artística lligada sempre a l’escultura és acariciada també per la fotografia la pintura i les instal·lacions, el seu material és la pedra encara que treballi a més la fusta, el ferro i materials emergents com a resines, plàstic, alumini, etc que utilitza per portar a terme les seves obres.

Amb una preocupació innata per l’espai crea a partir de conceptes aparents convertint en narrativa aspectes suggeridors de ser llegits des de diferents mirades, obres significatives amb invocacions costumistes i oníriques condensades a partir de tècniques molt depurades on el cisell penetra en l’obra per crear un acte d’amor.

ESP/

Para Ricard Casabayó  (Barcelona, 1968) el arte es huella, es energía condensada en algo nimio, como una piedra. Su universo pétreo recuerda al flujo energético que culturas líticas ancestrales que invocaban con sus grandes construcciones tipo dolmen, pero Ricard propone lo que podríamos llamar minilítico frente al megalito; frente al monumento reivindica al guijarro.

Y en esas piedras caben un sinfín de sensaciones, potencialidades, promesas… El arte es esa huella que lo intangible deja en lo físico, rutas de seda cavadas en la roca como metáforas de viajes sensoriales e imprevisibles rastros de un mar en celo, caricias calcáreas regalos de una Edad de Piedra que congelan el instante de expectativa, la ilusión del gesto, la magia de la ofrenda aún no desvelada.

Objetos cotidianos transformados en algo así como exvotos privados por efecto de la confrontación matérica y textural, por la nivelación térmica y simbólica entre los elementos, trasvase sensitivo del escultor.

Su trayectoria artística ligada siempre a la escultura es acariciada también por la fotografía la pintura y las instalaciones, su material es la piedra aunque trabaje además la madera, el hierro y materiales emergentes como resinas, plástico, aluminio, etc que utiliza para llevar a cavo sus obras.

Con una preocupación innata por el espacio crea a partir de conceptos aparentes convirtiendo en narrativa aspectos sugerentes de ser leídos desde diferentes miradas, obras significativas con invocaciones costumbristas y oníricas condensadas a partir de técnicas muy depuradas donde el cincel penetra en la obra para crear un acto de amor.