Skip to content

Històries no escrites (2020)

Històries no escrites (2020) Històries no escrites (2020)

25 x 31 x 27 cm
Fusta d'olivera
Madera de olivo
Olive wood
F: Llorenç Conejo