Skip to content

Nus metàl·lic (2020)

Nus metàl·lic (2020) Nus metàl·lic (2020)

<strong>24 x 23 x 74 cm
Fusta de noguera i tècnica mixta</strong>
Madera de nogal y técnica mixta
<em>Walnut wood and mixed media</em>