Skip to content

Desplegament de la matèria bàsica (2019)

Desplegament de la matèria bàsica (2019) Desplegament de la matèria bàsica (2019)

<strong>36 x 29 x 45 cm
Fusta de noguera</strong>
Madera de nogal
<em>walnut wood</em>