Skip to content

Nus metàl·lic (2020)

Nus metàl·lic (2020)

24 x 23 x 74 cm
Fusta de noguera i tècnica mixta

Madera de nogal y técnica mixta
Walnut wood and mixed media