Skip to content

Poblenou (2012)

22 x 185 x 22 cm
Fusta i tècnica mixta

Madera y técnica mixta
Wood and mixed technique