Skip to content

8 metres i mid d’Amor (2015)

8 metres i mid d'Amor (2015)

<strong>30 x 16 x 25 cm.
Marbre rosa i corda d'espart</strong>
Mármol rosa y cuerda de esparto
<em>Pink marble and rope</em>