Skip to content

8 metres i mig d’Amor (2015)

30 x 16 x 25 cm.
Marbre rosa i corda d’espart

Mármol rosa y cuerda de esparto
Pink marble and rope