Skip to content

Móns de fricció (2017)

Móns de fricció (2017)

<strong>36 x 26 x 29 cm
Pedra calcària sedimentària</strong>
Piedra caliza sedimentaria
<em>Limestone</em>