Skip to content

Móns de fricció (2017)

36 x 26 x 29 cm
Pedra calcària sedimentària

Piedra caliza sedimentaria
Limestone