Skip to content

La casa dels meus somnis (2016)

25 x 30 x 20 cm
Pedra calcàrea i esmalt

Piedra calcárea y esmalte
Limestone and enamel