Skip to content

Cordills de Mar 2 (2015)

15 x 22,5 x 8,5 cm
Pedra calcàrea i fil de seda

Piedra calcárea y hilo de seda
Limestone and silk thread