Skip to content

Cordills de Mar 1 (2015)

Cordills de Mar 1 (2015)

<strong>15 x 22,5 x 7 cm.
Pedra calcàrea i fil de seda</strong>
Piedra calcárea y hilo de seda
<em>Limestone and silk thread
</em>