Skip to content

Regalític Rebregat (2016)

22 x 15 x 22 cm.
Pedra calcàrea i cuir

Piedra calcárea y cuero
Limestone and
leather