Skip to content

Regalític Industrial (2016)

Regalític Industrial (2016)

<strong>20 x 34 x 15 cm.
Pedra calcàrea i cordill</strong>
Piedra calcárea y cordel
<em>Limestone and string</em>