Skip to content

Instal·lacions

Quarts de cinc, 2019

Del 6 de febrer al 17 de març de 2019 a Fabra i Coats, Centre d’Art Contemporani (c. Sant Adrià, 20 de Barcelona).

Ricard Casabayó

Barcelona és una ciutat moguda per les diferents pressions socials que són el motor de la nostra societat: arribar a temps a la feina, no perdre el tren o simplement arribar a la nostra destinaciósón algunes de les activitats que determinen el nostre dia a dia tan bon punt ens llevem al matí.

En aquest cas, Ricard casabayó estableix un paral·lelisme entre el concepte de l’obra en pedra Tres quarts de volta  i la relació amb el seu entorn, de manera que s’entrellacen espais i sentiments reals que representen un excés tant d’activitats com d’emocions.

La nostra ocupació del dia a dia té un clar caràcter motivat per la constricció que comporta suportar el pes de diferents càrregues que al seu torn ens condueix a un estat permanent de pressió i d’alerta. Aquesta pressió s’enrosca en l’individu de la mateixa manera que el clau penetra en la pedra i fa que es retorci sobre si mateixa.

Així també, en Dos quarts de volta podem veure detingudament com s’introdueixaquest clau enroscant-se en lapròpia peça, amb la qual cosa n’accentua les diferents vetes i en modifica l’estat natural.

Enmig d’aquestes pressions que ens envolten, l’artista denuncia les diferents desavinences que ens oprimeixen acarant imatges del dia a dia i produint una certa sensació de sotsobre, intranquil·litat i pressió. És per això que, d’una forma catàrtica, es provoca una descàrrega d’emoscions i sentiments en els quals cada persona es pugui veure reflectida i detectar quin és el clau que l’oprimeix i s’enrosca en la seva vida. I a tu, quin és el clau que t’oprimeix?

 

Inquietuds (2018)

Instal·lació “Inquietuds” pel Festival “Ruïnes”, al Centre de Creació La Escocesa, Barcelona 2018.

 

Corrents (2016)

Instal·lació a la Torre de les Aigües del Besòs (Barcelona, 2016).